Đorđe Jandrić
Sedma skulptura
1993, 
Saziv 15
 

Mauro Stipanov
Capricco
1993, Fužine
Saziv 15
 

Mirko Zrinščak
Potisovac
1994, Crni Lug
Saziv 16
 

Marina Banić
Kraljica šume
1994, Mrzla Vodica
Saziv 16
 

Bruno Paladin
Reliquario-rastavljeni
1995, Fužine
Saziv 17
 

Želimir Hladnik
Raspeće
1995, Fužine
Saziv 17
 

Slavomir Drinković
Sjećam se osamdesetih
1996, Mrzla Vodica
Saziv 18
 

Žarko Violić
Nebo je žuto a sunce je blu
1996, Mrzla Vodica
Saziv 18
 

Goran Štimac
Zima
1996, Mrzla Vodica
Saziv 18
 

Duba, Dubravka Ana Sambolec
Indiference - paranoia
1997, nedovršena
Saziv 19
 

Miroslav Šutej
Metar drva
1997, Mrzla Vodica
Saziv 19
 

Vladimir Gašparić Gapa
Rast
1997, Gerovo
Saziv 19