Žarko Violić
Poljsko cvijeće
1982, Delnice
Saziv 4
 

Peruško Bogdanić
Okrugli pokret
1982, Lokve
Saziv 4
 

Vera Fischer
Obelisk
1983, Lokve
Saziv 5
 

Ivan Lesiak
Kupačica
1983, Lokve
Saziv 5
 

Antun Babić
Matilda
1983, Lokve
Saziv 5
 

Zlatko Zlatić
Žaba
1984, 
Saziv 6
 

Marija Zorica
Tambura
1984, Fužine
Saziv 6
 

Zlatko Zlatić
Kravlje zvono
1984, 
Saziv 6
 

Petar Barišić
Preslica
1984, Mrkopalj
Saziv 6
 

Ivan Kožarić
Naplavina
1985, 
Saziv 7
 

Dora Kovačević
Vrata
1985, Delnice
Saziv 7
 

Ratko Petrić
Spirala
1986, Skrad
Saziv 8