O POVIJESTI RADIONICE

Goranska kiparska radionica djeluje od 1979. godine, sa središtem u Lokvama. U Lokvama je održan 1. saziv sa sudionicima Zvonimirom Kamenarom, Grgom Marjanovićem i Vesnom Popržan. Radionica uspjeva trajati i dokazati značenje svoga postojanja i, uz MKS u Dubrovi, sačuvati status najstarije likovne kolonije na otvorenom prostoru u Hrvatskoj. Skulpture u drvu razmještene su prostorom Gorskog kotara kao jedinstvena djela koja povezuju ljudski duh i prirodu.
Svoje postojanje i svoj kontinuitet GKR duguje, prije svega, Nikoli Lepinskom, utemeljitelju i dugogodišnjem voditelju koji je izuzetnom upornošću, entuzijazmom i ustrajnošću, duboko vjerujući da radi nešto vrijedno i važno, da Gorskom kotaru namjenjuje drukčiju budućnost, onu koja će ga uklopiti u tijekove suvremene likovne misli, od samih početaka imao svoj koncept. Uvijek se radilo o ozbiljnom i zrelom izboru, ništa se nije događalo izvan promišljenog, od odabira autora do smještaja skulpture.
Drvo kao materijal je za Gorski kotar bio logični izbor. Već je 1. saziv označio polje svoga djelovanja, a prvi sudionici dali su mu etnografsko obilježje od kojega se kasnije odustalo da bi se ostavila sloboda izbora teme.
Brojkama iskazano, ova velika izložba na otvorenom okupila je 75 umjetnika od kojih su neki više puta sudjelovali, među njima i najveća imena hrvatskog kiparstva s ukupno 91 skulpturom postavljenom u prostor.

Pregled saziva po godinama s popisom autora i fotografijama.

SAZIV 35.  2014  Lokve  Rod, Gerić
SAZIV 34.  2013  Lokve  Bogdanić, Čvrljak
SAZIV 33.  2012  Lokve  Korkut, Marinić
SAZIV 32.  2011  Lokve  Ujević Galetović, Vulas, Roban
SAZIV 31.  2010  Lokve  Jandrić
SAZIV 30.  2009  Lokve  Vrgoč, Dolić, Radoičić
SAZIV 29.  2008  Lokve  de Karina, Urumović, Žmak, Bilić
SAZIV 28.  2007  Lokve  Diminić, Barišić, Mikulin
SAZIV 27.  2006  Lokve  de Karina
SAZIV 26.  2005  Lokve  Okrugli stol
SAZIV 25.  2003  Mrzla Vodica  Kožarić, Šutej
SAZIV 24.  2002  Lokve  Kovač, Šarić
SAZIV 23.  2001  Mrzla Vodica  Hraste, Kovačić, Sušac
SAZIV 22.  2000  Fužine  Okrugli stol
SAZIV 21.  1999  Lokve  Stilinović, Gudac, Majkus
SAZIV 20.  1998  Brod na Kupi  Kamenar, D Antone, Radić
SAZIV 19.  1997  Fužine  Sambolec, Šutej, Gašparić Gapa
SAZIV 18.  1996  Fužine  Violić, Štimac, Drinković
SAZIV 17.  1995  Fužine  Paladin, Hladnik
SAZIV 16.  1994  Mrzla Vodica  Banić, Zrinščak
SAZIV 15.  1993  Begovo Razdolje  Jandrić, Stipanov, Ružić Ljubić
SAZIV 14.  1992  Crni Lug  Pokas, Vodopija
SAZIV 13.  1991  Crni Lug  Žanić, Kutnjak, Gračan
SAZIV 12.  1990  Lokve  Lesiak, Junaković, Lesiak
SAZIV 11.  1989  Lokve  Diminić, Braniselj, Zdarilek
SAZIV 10.  1988  Lokve  Denković, Zrinščak, Lepinski
SAZIV 9.  1987  Lokve  Banić, Milenković, Štimac
SAZIV 8.  1986  Lokve  Petrić, Vuco, Vidić, Ralić
SAZIV 7.  1985  Lokve  Kovačević, Kožarić
SAZIV 6.  1984  Lokve  Barišić, Zlatić, Zorica
SAZIV 5.  1983  Lokve  Babić, Fischer, Lesiak
SAZIV 4.  1982  Lokve  Bogdanić, Violić, Subotić, Diminić
SAZIV 3.  1981  Lokve  Čavrk, Kodrić, Grošinić – Đovani, Bonke
SAZIV 2.  1980  Lokve  Orel, Radauš, Tomazetić
SAZIV 1.  1979  Lokve  Kamenar, Marjanović, Popržan