Miroslav Šutej
Olovka
2003, Brod na Kupi
Saziv 25
 

Ljubo de Karina
Vertikala Svetog Roka
2006, Lokve
Saziv 27
 

Ljubo de Karina
Jezero
2006, Fužine
Saziv 27
 

Josip Diminić
Dama Roza za Fužine
2007, Fužine
Saziv 28
 

Josip Diminić
Tirkizni momak iz Delnica
2007, Delnice
Saziv 28
 

Petar Barišić
Most Mala Ličanka
2007, Fužine
Saziv 28
 

Mladen Mikulin
Sovin portal
2007, Ravna Gora
Saziv 28
 

Darija Žmak
Plesna haljina žutog maslačka
2008, Lokve
Saziv 29
 

Darija Žmak
Maslačak
2008, Lokve
Saziv 29
 

Hrvoje Urumović
Javorova kosa
2008, Vrbovsko
Saziv 29
 

Ljubo de Karina
Gerovčica
2008, Gerovo
Saziv 29
 

Ljubo de Karina
More
2008, Rijeka
Saziv 29