Marin Marinić
Šumski vilenjak VILOK
2012, Lokve
Saziv 33
 

Peruško Bogdanić
Stup
2013, Crni Lug
Saziv 34
 

Mate Čvrljak
Tesla
2013, Lokve
Saziv 34
 

Tomo Gerić
Kornjača
2014, Lokve
Saziv 35
 

Krešimir Rod
Glava
2014, Lokve
Saziv 35
 

Tomo Gerić
Majka i dijete
2014, Mrkopalj
Saziv 35