Gorski kotar je planinsko područje u zapadnom dijelu Hrvatske između Like i Slovenije. Sjeverozapadni i sjeverni dio Gorskog kotara je povjesna, etnička i prirodnozemljopisna granica prema Sloveniji koju čine planinski masivi i rijeke Čabranka i Kupa. Gorski kotar površinom obuhvaća 1.273 km2 (od čega na šume otpada 63%) sa 26.120 stanovnika u 259 naselja raspoređenih u 9 jedinica lokalne samouprave (3 grada, Vrbovsko, Delnice i Čabar, i 6 općina, Lokve, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice).