9.  SAZIV
1987. Lokve

Banić Marina : Goranka
Milenković Bane : Balerina
Štimac Goran : Curica