O nama

 

Naziv:

Goranska kiparska radionica Lokve

Sjedište:

Lokve

Osnivač:

Općina Lokve
Turistička zajednica općine Lokve

Godina osnutka:

1979.

Predsjednik udruge:

Milutin Burić
milutin.buric@hep.hr

   

Adresa:

51316 Lokve
Šetalište Golubinjak 6

Telefon:

051/ 83 12 55      
051/ 83 13 36

Telefaks:

051/ 50 80 77

e-mail:

opcina.lokve@ri.htnet.hr

www:

gkr-lokve.hr