AUTOR:
Robert Zdarilek

NAZIV SKULPTURE:
Amfibion
GODINA IZRADE:
1989.
DIMENZIJE:
120 x 250 x 45 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Lokve
GODINA POSTAVLJANJA:
1989.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA