AUTOR:
Nada Orel

NAZIV SKULPTURE:
Stupa
GODINA IZRADE:
1980.
DIMENZIJE:
120 x 450 x 155 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Lokve
GODINA POSTAVLJANJA:
1980.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA