AUTOR:
Grga Marjanović

NAZIV SKULPTURE:
Zboj
GODINA IZRADE:
1979.
DIMENZIJE:
150 x 450 x 180 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Lokve
GODINA POSTAVLJANJA:
1979.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA