1.  SAZIV
1979. Lokve

Kamenar Zvonimir : Žaga
Marjanović Grga : Zboj
Popržan Vesna : Češalj