34.  SAZIV
2013. Lokve

Bogdanić Peruško : Stup
Čvrljak Mate : Tesla