29.  SAZIV
2008. Lokve

Urumović Hrvoje : Javorova kosa
Žmak Darija : Maslačak
Bilić Neven : Kut
Žmak Darija : Plesna haljina žutog maslačka
de Karina Ljubo : Gerovčica
de Karina Ljubo : More