14.  SAZIV
1992. Crni Lug

Pokas Vesna : OBJEKT – oblik - vrijeme
Vodopija Mirjana : Uokviriti šumu