11.  SAZIV
1989. Lokve

Braniselj Milena : Mobil na vjetar
Zdarilek Robert : Amfibion
Diminić Josip : Smjerom putokaza