4.  SAZIV
1982. Lokve

Bogdanić Peruško : Okrugli pokret
Violić Žarko : Poljsko cvijeće
Subotić Dušan : Putovanje
Diminić Josip : Ptice, ljudi, ambalaža