3.  SAZIV
1981. Lokve

Čavrk Hamo : Ham
Kodrić Franjo : Gorski pil
Grošinić – Đovani Ivan : Cvijet
Bonke Ben : Ptica