2.  SAZIV
1980. Lokve

Orel Nada : Stupa
Radauš Dalibor : Preslica
Tomazetić Žarko : Preslica